Vizită istorică a președintelui Germaniei, Joachim Gauck, în Republica Capitalistă România (sic!)

culaie la balcon

Președintele Germaniei, Joachim Gauck, efectuează în aceste zile o deosebit de călduroasă vizită de lucru în țara noastră, ca dovadă de nezdruncinat a frumoaselor legături de prietenie ce animă popoarele român și german.

El a fost întîmpinat încă de la aeroport de Zapciul României, tovarășul Culaie Ionescu, secretar general al Partidului Licuriciului Mare (PLM = PNL + PSD + UNPR), care l-a primit cu slănină și sare.

În alocuțiunea sa de primire a distinsului oaspete, tovarășul secretar general Culaie Ionescu a declarat, cităm: ”Eins, zwei, polizei”.

La rîndul său, domnul Joachim Gauck, președintele Germaniei, s-a declarat extrem de bucuros de primirea deosebit de cordială de care a avut parte în România. El a ținut să evidențieze succesele deosebite pe care le-a realizat poporul român, de cînd s-a angajat, neabătut, pe gloriosul drum al luptei anti-corupție, chezășie de nestrămutat a unei societăți capitaliste multilateral dezvoltate.

Un foarte sincer cuvînt de laudă a avut președintele german pentru tovarășa Laura Codruța Koveși, eroină a luptei anti-corupție și mamă iubitoare, care, de cînd conduce combinatul anti-corupție, DNA, a reușit realizarea cincinalului la prins corupți în patru ani și jumătate.

De asemenea, domnul Gauck și-a exprimat convingerea că fructuoasele schimburi economice dintre poporul român și cel german, extrem de dinamice și pînă acum, vor continua în același ritm alert și cu aceeași intensitate: România va livra în continuare Germaniei materie lemnoasă brută, petrol, gaze, grîu, fructe și legume proaspete, precum și numeroase alte materii prime, plus teren arabil și forță de muncă ieftină, urmînd să primească în schimb stabilitate și multă, foarte multă UE.

În plus, președintele Germaniei i-a asigurat pe cetățenii români că țara sa va continua să exporte masiv în România, de la autoturisme, mașini – unelte și materiale de construcții, pînă la haine, bere și mîncare, fără să uite să amintească bucuria cu care românii au acceptat ca supermarketurile nemțești să le formeze și modeleze obiceiurile de consum, semn al devotamentului și apetenței pentru superioritatea teutonă.

În semn de răspuns, Zapciul Culaie l-a decorat pe președintele German cu Ordinul Steaua României, urmînd să îi înmîneze cheile coloniei la o dată ce va fi stabilită ulterior, după ce guvernul de tehnocrați va termina de ”privatizat” tot ce nu a fost cedat nemților încă.

Vizita președintelui german a continuat apoi cu o deplasare la Sibiu, locul care a dat României pe minunatul său conducător, Zapciul Culaie. Acolo, cei doi lideri, de stat și de colonie, au salutat călduros mulțimea de sepepiști și folcloriste care le-a ieșit în întîmpinare, recitînd poezii de bun-venit și interpretînd cîntece din zestrea tradițională a poporului german, frate și prieten.

Președintele Germaniei își va continua vizita în țara noastră și în zilele următoare, fiind pregătite și alte programe cultural-artistice și manifestări spontane de apreciere din partea populației, prin care atît oamenii muncii de la orașe și sate, cît și tinerii frumoși și liberi din corporații, indiferent de vîrstă, sex și naționalitate, își vor exprima bucuria și recunoștința prin cîntec, joc și voie-bună.

Leave a Comment

https://www.invectiva.ro/wp-content/uploads/2022/06/footer-1024x139-2022.jpg