Tagged: statul de drept

0

Mulțumim din inimă Partidului și DNA!

Tinerele vlăstare ale patriei noastre capitaliste vor putea să se adape de la izvorul nesecat de înțelepciune al tovarășei Laura Codruța Koveși, luptătoare neînfricată, doctor docent în anti-corupție și savant de renume mondial.

0

Justiția română nu e doar independentă, e și fată mare. Exagerat de mare

Judecătorii și procurorii fac parte din o cu totul altă categorie. Ei sînt niște martiri care își sacrifică zi de zi viața pe altarul independenței Justiției, chezășie de nestrămutat pentru o societate capitalistă democratică multilateral dezvoltată, sînt chiar virginele care
aleg să fie aruncate în vulcanul clocotind pentru a mulțumi zeii de la Washington și Bruxelles.

http://www.invectiva.ro/wp-content/uploads/2018/01/footer.jpg