Mulțumim din inimă Partidului și DNA!

Ca o meritorie încununare a activității neobosite a bravilor eroi de la Direcția Națională Anticorupție (DNA), programa elevilor din școli și licee va cuprinde, în curînd, și ore de combatere a corupției.

Astfel, tinerele vlăstare ale patriei noastre capitaliste vor putea să se adape de la izvorul nesecat de înțelepciune al tovarășei Laura Codruța Koveși, luptătoare neînfricată, doctor docent în anti-corupție și savant de renume mondial.

Cuvîntările tovarășei Koveși vor fi scrise cu litere de aur în conștiința și în sufletul tinerilor frumoși și liberi, pentru propășirea pe viitor a Statului de Drept și a Justiției Independente, chezășie de ne-strămutat pentru o Românie capitalistă multi-lateral dezvoltată.

Dușmanii poporului nu vor mai avea nici o șansă în încercările lor ticăloase de a săpa la temelia Democrației, propaganda reacționară a penalilor și comuniștilor va fi aspru înfierată și stîrpită din fașă, o dată cu pregătirea ideologică de care vor avea parte încă din școală tinerii țării, viitorii corporatiși care vor lupta cu piepturile dezgolite pentru sporirea avuției boierilor străini din România.

Alături de spicuiri alese din cuvîntările tovarășei Laura Codruța Koveși, cursurile anti-corupție vor cuprinde și cugetări legendare ale tovarășului Culaie Ionescu, președintele Republicii, secretar general al PLM (PLM – Partidul Licuriciului Mare = PNL + PSD + PMP + USR) și șef al Armatei, precum și îndemnuri tovărășești la lupta cea mare, anti-corupție, venite din partea prietenilor și aliaților noștri din marea democrație americană.

Se va face, bineînțeles, și autocritica, prin prezentarea nerealizărilor din cele două cincinale de activitate ale DNA.

Astfel, o mare scăpare a luptei cu penalii și comuniștii este că realizările mărețe ale partidului unic PLM (Partidul Licuriciului Mare) nu au fost transpuse și în viața de zi cu zi.

De pildă, denumirile stațiilor de metrou din București ar trebui să poarte nume elocvente: Anticorupției, Democrației, Statului de Drept, Capitalismului, Justiției Independente, Suspiciunii Rezonabile, Portocală, Țuluș, Clemă, Gîtenștein, Daniel Morar, L.C.Koveși, Livia Stanciu, Hăineală, Vasilică Dănileț, Traian Băsescu, Monica Macovei, Victor Ponta, Culaie Ionescu – Ciobanul, StarTrek Tudose șamd.

Chiar dacă cincinalele DNA la prins corupți au fost realizate în patru ani și jumătate, întotdeana este loc de mai bine și niciodată nu trebuie să ne lăsăm pe o ureche în stîrpirea corupției și în lupta cu dușmanul de clasă: rușii, penalii și comuniștii.

Copiii și elevii vor avea astfel ocazia să mulțumească din inimă Partidului PLM și DNA, prinos de recunoștință pentru viața minunată, capitalistă și de Dreapta, de care se pot bucura în Republica Capitalistă (sic!) România!

http://www.invectiva.ro/wp-content/uploads/2017/08/click-pe-reclame.jpg

Leave a Comment

https://www.invectiva.ro/wp-content/uploads/2022/06/footer-1024x139-2022.jpg