Justiția română nu e doar independentă, e și fată mare. Exagerat de mare

Judecătorii și procurorii fac parte din o cu totul altă categorie. Ei sînt niște martiri care își sacrifică zi de zi viața pe altarul independenței Justiției, chezășie de nestrămutat pentru o societate capitalistă democratică multilateral dezvoltată, sînt chiar virginele care
aleg să fie aruncate în vulcanul clocotind pentru a mulțumi zeii de la Washington și Bruxelles.

https://www.invectiva.ro/wp-content/uploads/2022/06/footer-1024x139-2022.jpg