Mass media, agenţii puterii financiare a RMGC

aur-rosia-montana

Tsunamiul propagandistic declanşat de Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) a cuprins aproape toate miljoacele de comunicare în masă autohtone.

Căzute pradă mirajului de împlinire financiară exercitat de sacii cu bani puşi la bătaie de compania canadiană, ziarele, radiourile şi televiziunile, ba chiar şi organe new media cum ar fi blogurile şi site-urile de pe internet, au intrat, cu mic, cu mare, în hora susţinerii unei cauze care este echivalentă, pentru orice om normal la cap, cu o crimă de proporţii la adresa intereselor naţionale.

Crimă atît din punct de vedere ecologic, cît şi cultural, istoric şi social. Şi nu în ultimul rînd, economic. Dar ce mai contează asta pentru mass media autohtone, grăbite să îşi mînjească mîinile şi blazonul cu banii proveniţi din această crimă?

J. Herbert Altschull este un jurnalist american cu o carieră în mass media ce se întinde pe parcursul mai multor decade, fiind dublată de activitatea sa de cercetare în domeniu şi de o vastă experienţă didactică. Altschull a publicat mai multe texte şi teorii legate de mass media ce au căpătat o largă recunoaştere în mediul academic.

Printre ideile sale de bază se numără aceea că responsabilitatea socială a mass media este un termen absurd, lipsit de noimă, mai ales în sensul în care organizaţiile de ştiri, concernele media sînt dominate de interese economice.

Astfel, organizaţiile de ştiri nu sînt altceva decît agenţi ai celor care exercită puterea politică şi economică. Deşi au potenţialul de a exercita o putere independentă, ziarele, revistele, radiourile şi televiziunile de ştiri nu fac asta, nefiind nici pe departe nişte actori independenţi.

Mai mult, conţinutul mass media reflectă întotdeauna interesele celor care finanţează presa, iar practicile organelor de comunicare în masă diferă întotdeuna de teorie.

În prima ediţie a lucrării sale, Agenţii puterii, publicată în 1984, J. Herbert Altschull ajunge la nişte concluzii amare: “istoria presei demonstrează că ziarele şi variantele mai moderne de mass media au tins să servească interesele egoiste ale stăpînilor care le plăteau, afişînd în acelaşi timp imaginea unei prese care acţionează în serviciul consumatorilor de ştiri; să ne aşteptăm ca media care prezintă ştiri să facă un viraj dramatic şi să îşi sfideze stăpînii ar însemna să ne angajăm în cel mai sălbatic tip de fantezii utopice.”

Din păcate, mass media de la noi nu ne-au acordat nici măcar răgazul să visăm că şi-ar putea sfida stăpînii.

http://www.invectiva.ro/wp-content/uploads/2017/08/click-pe-reclame.jpg

Leave a Comment

https://www.invectiva.ro/wp-content/uploads/2022/06/footer-1024x139-2022.jpg