Daniel de Funèsriu, un comediant de proastă factură

Daniel-Funeriu

Actualitatea românească, atît de haotică, violentă şi mercantilă în acelaşi timp, este condimentată de un personaj care, dacă nu ar fi penibil pînă la sterpezirea dinţilor, ar putea fi încadrat la categoria romanticilor.

Căci actualul ministru de la Învăţămînt, Daniel Funeriu, poate fi foarte uşor comparat cu un luptător fără cauză, cu un Don Quijote neînfricat ce duce aprige bătălii cu morile de vînt ale limbii române.

În alt mod nu poate fi explicată puzderia de greşeli de exprimare pe care le face ministrul, decît în acela că limba română, aşa, dulce şi nevinovată cum este ea percepută de către unii dintre noi, se poate transforma într-un balaur cu o sută de capete pentru cei mai romantici.

Şi este categoric de preferat varianta cu Funeriu un romantic incurabil, un brav intelectual cu capul în nori, în locul celei în care Ministrul Învăţămîntului dintr-o ţară europeană a mileniului trei se dovedeşte a fi un imbecil analfabet, un saltimbanc trist care crede că are multe de zis şi ar vrea să o facă dar intelectul nu îl ajută.

Mai ales că, în nici una dintre variante, limba română nu are absolut nici o vină. Iar această nepotrivire de caracter dintre limba strămoşească şi intelectul domnului ministru ar fi comică şi savuroasă, dacă poziţia lui Daniel Funeriu de şef al Învăţămîntului din România nu ar face-o de-a dreptul tragică.

Cu atît mai tragică cu cît Funeriu, asemenea lui Don Quijote, nu se lasă învins cu una, cu două şi a trecut deja la artileria grea: umblă cu DEX-ul prin studiourile de televiziune încercînd să ne convingă de faptul că el este personajul pozitiv în acest război continuu pe care îl duce cu limba română.

Se vede astfel treaba că Daniel Funeriu a terminat de reformat sistemul de învăţămînt din ţara noastră şi a trecut la mize mai mari, pe măsura capacităţii sale: reformarea limbii române.

Şi cum altfel poate fi caracterizată atitudinea sa decît ca o glumă extrem de proastă, ce ne arată fără putinţă de tăgadă că omul şi-a greşit cariera: se complace în postura de ministru catastrofal, cînd ar fi putut fi un clovn de excepţie.

Leave a Comment

https://www.invectiva.ro/wp-content/uploads/2022/06/footer-1024x139-2022.jpg