Tagged: scrisoare deschisa

3

Andreea Marin – afară din TVR!

Solicităm încetarea oricăror relații contractuale între televiziunea publică și Andreea Marin, în urma comportamentului său public dezonorant și anti-social.

20

Scrisoare deschisă adresată Președintelui Iohannis

Funcția dumneavoastă, de arbitru între autoritățile Statului și de garant al apărării intereselor și drepturilor celor ce trăiesc în această țară, VĂ OBLIGĂ să vă implicați în rezolvarea acestei situații cu potențial foarte periculos pentru liniștea socială din România.

0

Offener Brief an Herrn Präsidenten Klaus Johannis

Ihre Befugnis – als Schlichter zwischen den Autoritäten des Staates aber auch als Garant hinsichtlich der Verteidigung von Interessen und Rechte derjenigen, welche in diesem Land leben – VERPFLICHTET Sie, sich für die Lösung dieser hochbedrohlichen Situationen und zur Wahrung des gesellschaftlichen Friedens in Rumänien einzusetzen.

6

Open letter to President Iohannis

Yours position, as the referee between the State institutions and the guarantor and protector of the interests and rights of those who are living in this country, OBLIGE you to get involved in solving this potentially very dangerous situation for the social peace in Romania.

http://www.invectiva.ro/wp-content/uploads/2018/01/footer.jpg