Al Patrulea Reich -XV-. Epilog

Răspunsul Uniunii Europene în fața pandemiei de coronavirus a fost dezastruos încă de la început și pină azi, la un an după pătrunderea Covid-19 în Europa.