zapciul culaie resursa umana

Zapciul Culaie, o resursă umană dezastruoasă -III-

zapciul culaie resursa umana

“Ca stat membru UE, România își armonizează sistemul de educație în cadrul comunitar prin adoptarea recomandărilor promovate la nivel european.

Astfel, documentul de politici Repere pentru proiectarea, actualizarea și evaluarea Curriculumului national.

Cadrul de referință al curriculumului național (aprobat prin OME nr. 3239/2021) definește un profil de formare al absolventului de liceu, care este elaborat pe baza prevederilor din Recomandarea Consiliului privind competențele cheie din perspectiva învățării pe parcursul întregii vieți.” – Extras din REPERE METODOLOGICE pentru aplicarea curriculumului în clasele de liceu.

Ce face, măăăăăă!!???? Ce mama dracului e porcăria asta? Metodologia de predare pentru profesori începe cu cel mai jegos învățămînt politic?!

Așa ode băloase, cum ridică Ministerul Învățămîntului Uniunii Europene, nu a primit nici Carol II în timpul dictaturii carliste, nici măcar propaganda comunistă nu era așa de obtuză și grețoasă.

”De asemenea, competențele cheie dobândite în școală în cadrul diverselor discipline de
studiu sau dobândite în afara școlii constituie achiziții pe baza cărora se formează competențele disciplinare.

Astfel, învățarea disciplinelor de studiu depășește granițele academice tradiționale și deschide un orizont mai larg de cunoaștere, cu transferuri reale între spațiul clasei și viața de fiecare zi.”, mai arată înțelepciunea celor din ministerul Învățămîntului.

Dar care sînt aceste competențe – cheie? Priviți și vă minunați: ”competență de literaţie, competență de multilingvism, competență matematică și competență în științe, tehnologie și inginerie, competență digitală, competență personală, socială și de a învăța să înveți, competență civică, competență antreprenorială” și ultima, dar nu cea din urmă, ”competență de sensibilizare și exprimare culturală”.

Pentru mizeriile astea cuprinse în documente oficiale ministrul Învățămîntului ar trebui să se care imediat, dimpreună cu tot guvernul și imbecilul da la Cotroceni care girează o astfel de îndoctrinare a elevilor de liceu.

Pe părinți i-a întrebat cineva dacă vor ca odraslele lor să crească recitînd valorile UE? Pe noi ne întreabă cineva dacă vrem digitalizare forțată, ideologie de gen și tocană de lăcuste? Sau nu e important ce vor părinții, ci doar ce îi beșe mintea Zapciului Culaie?

”Reforma Învățămîntului” care se pregătește este de fapt o distrugere a sistemului românesc de învățămînt din rațiuni ideologice și pur dogmatice, iar societatea românească și chiar profesioniștii din domeniu sînt mult prea puțin interesați de efectele pe termen lung ale acestei “reforme”.

Mult prea puțini profesori, elemente singulare, îndrăznesc să ia atitudine.

Știu oare părinții că ”reforma” ministrului Cîmpeanu bate cîmpii despre introducerea învățămîntului exclusiv digitalizat încă de la clasa a doua?

Acest lucru e o crimă la adresa copiilor, care le va afecta iremediabil calitățile cognitive.

Știu părinții că ”reforma” urmărește de fapt scăderea foarte mult a nivelului de pregătire pentru elevul mediu, că școala românească va urma modelul celei din SUA, unde instituțiile publice de învățămînt sînt doar centre violente de îndoctrinare a minților tinere, iar părinții care vor ca urmașii lor să aibă parte de ceva educație trebuie să plătească bani grei școlilor private?

Este de netolerat, este inadmisibil ca, după 30 de ani în care toți intelectualii și pseudo-intelectualii de dreapta au făcut spume la gură despre cît de ideologizat era învățămîntul de dinainte de 1990, să se vină acum cu o așa-zisă reformă a sistemului de învățămînt făcută eminamente pe repere ideologice.

Dacă înainte de ’90 învățămîntul era 90% școală și 10% îndoctrinare, azi “România educată” vrea să îi treacă pe copiii acestei țări printr-un sistem de învățămînt care e doar 10% școală și 90% ideologie.

http://www.invectiva.ro/wp-content/uploads/2017/08/click-pe-reclame.jpg

Leave a Comment

https://www.invectiva.ro/wp-content/uploads/2022/06/footer-1024x139-2022.jpg