Utopia capitalistă

utopia capitalista

Capitalismul, așa cum ne este el prezentat azi de teoriile neo-liberale, se întemeiază pe eliminarea oricărei forme de reglementare de pe piețe (dereglementare), pe desființarea sau reducerea la minim a rolului autorităților publice cu menirea de a regla aceste piețe și a supraveghea comportamentul jucătorilor.

Altfel spus, exegeții capitalismului contemporan împing la extrem conceptul de piață liberă, în care prețul este stabilit de cerere și ofertă, iar jucătorii de pe diferitele piețe își adaptează comportamentul și își stabilesc obiectivele exclusiv în funcție de acești doi factori.

Aceste teorii pleacă însă de la o premisă care, în realitate, s-a dovedit a fi de cele mai multe ori falsă, o adevărată utopie. Este vorba de buna-credință a jucătorilor de pe piețe, de comportamentul corect al acestora față de concurenți și de piețe, în ansamblul lor.

Iar două din cele mai mari șocuri care au zdruncinat lumea financiar – bancară și economică mondială, ca să vorbim numai de cele mai recente, criza Libor și falimentul băncilor americane din perioada 2007 – 2008, au avut ca singură cauză tocmai comportamentul neprincipial al celor implicați, în lipsa unei reglementări stricte a piețelor.

Dealtfel, cum să mai fie loc de principii și corectitudine, atunci cînd scopul declarat al capitalismului de factură neo-liberală este profitul și doar profitul?

Economii întregi au fost destabilizate, țări aduse în pragul falimentului, milioane de oameni sărăciți, din cauza manipulărilor pieței, a speculei ordinare și a abuzurilor de poziție dominantă la care s-au dedat marile bănci și corporații în ultimii ani, tocmai pe fondul lipsei de control și de reglementare statală a diferitelor piețe.

Cît privește o altă temă atît de dragă teoreticienilor neo-liberali, privatizarea serviciilor publice, rezultatele au fost mai mult decît concludente în toată lumea, nu doar în România:

Marile corporații care au pus mîna în diferite țări pe serviciile publice, cum ar fi apa și canalul, gazele, electricitatea, transportul, s-au dovedit a fi mult mai corupte și ineficiente decît statele de la care le-au preluat.

Aproape fără excepție, calitatea serviciilor a scăzut, iar prețul lor a crescut simțitor, atitudinea corporațiilor față de clienții lor consumatori, cetățenii diferitelor țări, fiind una de dispreț absolut, așa cum bine au putut constata și românii în ultimii ani, pe pielea lor, atunci cînd au trebuit să suporte abuzurile unor coloși precum Enel, GDF Suez, Apa Nova și alții.

În condițiile în care, pentru a intra pe piața serviciilor publice, marile corporații cer numeroase subvenții și ajutoare financiare de la puterile statale, apoi acaparează piețe și industrii bazîndu-se strict pe influență politică și corupție, deturnează fonduri uriașe care, în loc să fie investite în obiectul lor de activitate, ajung să formeze mari averi private și se aliază în oligopoluri, în dauna celor ce ar trebui să beneficieze de aceste servicii, cetățenii de rînd, piața liberă se dovedește a fi o uriașă gogoriță, o minciună cu care se încearcă adormirea celor naivi.

Poate nu fără temei, comunismul a fost caracterizat de unii ca fiind o utopie. Capitalismul neo – liberal se dovedește însă a nu fi nici măcar atît, se relevă doar ca o minciună sfruntată.

http://www.invectiva.ro/wp-content/uploads/2017/08/click-pe-reclame.jpg

1 thought on “Utopia capitalistă

Leave a Comment

https://www.invectiva.ro/wp-content/uploads/2022/06/footer-1024x139-2022.jpg